CBSE Class 10 Bahasa Melayu Sample Paper 2019-2020 with Marking Scheme

CBSE Class 10 Bahasa Melayu Sample Paper Marking SchemeGet latest CBSE Class 10 Bahasa Melayu Sample Paper 2019-2020 with Marking Scheme. From the following table students may download CBSE Class 10 Bahasa Melayu Marking Scheme also. All of these previous year CBSE Class X Bahasa Melayu Sample Paper are provided by Central Board of Secondary Education India.

CBSE Class X Bahasa Melayu Sample Paper 2019-2020

1. Siapakah Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail?

A. Raja negeri Perlis.
B. Raja negeri Perak.
C. Raja negeri Sabah.
D. Raja negeri Sarawak.

2. Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail telah dilahirkan pada …

A. 16 September 1963.
B. 4 Disember 1945.
C. 25 November 1920.
D. 15 Julai 1940.

3. Di manakah Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail mendapat pendidikan awal?

A. Sekolah Inggeris Derma.
B. Sekolah rendah Arau, Perlis.
C. Penang Free School, Pulau Pinang.
D. Sekolah Menengah Arau, Perlis.

4. Perkataan mangkat bermaksud …

A. tidur
B. meninggal dunia
C. beradu
D. pergi

5. Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail pernah dilantik sebagai?

A. Jurucakap.
B. Majistret.
C. Doktor.
D. Penderma.

Download CBSE Class 10th Bahasa Melayu Sample Paper 2019-2020

Year

Download Sample Paper PDF

Download Marking Scheme

2015-2016

Bahasa Melayu Download
2016-2017 Bahasa Melayu

Download

2017-2018

Bahasa Melayu Download
2019-2020 SQP

MS

See Also……